فقط تا ۲۰۲۰ فرصت داریم!

نویسنده‌های این تحقیق که کریستینا فیگوئرز، رئیس سابق مسائل اقلیمی سازمان ملل هم در میان آنها است، می‌گویند که 3 سال آینده برای مقابله با تغییراقلیم حیاتی است. آنها در این تحقیق خود محاسبه کرده‌اند که اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2020 کاهش پیدا کند، دیگر این پدیده غیرقابل بازگشت نمی‌شود.

فیگوئرز، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییراقلیم سازمان ملل که توسط او توافقنامه اقلیمی پاریس منتشر شد در این رابطه گفت: ما الان در راهرویی هستیم که در آن می‌توانیم انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را در راستای اهداف توسعه پایدار و ریشه کن کردن فقر تا سال 2020 کاهش دهیم. عبور از این مهم به اقدامی بی‌نظیر در داخل ایالت متحد، همه‌ کشورهای دیگر و بخش خصوصی نیاز دارد. فرصتی که 3 در سال بعد به ما داده‌ شده، در تاریخ منحصر به فرد است.

شلنهوبر، یکی دیگر از نویسنده‌های این تحقیق هم در این رابطه گفت: این کاملا مشخص است؛ حال کره زمین در این سال‌ها خوب نمی‌شود، اما می‌تواند با سهل‌انگاری تا سال 2020 به شکل مرگباری زخمی شود.
http://images.khabaronline.ir/images/2017/7/position50/17-7-17-11579climate_change.jpg

عکس